Goście kongresu futurologicznego 2022

Ada Florentyna Pawlak

Antropolożka technologii, prawniczka i historyczka sztuki, wykładowczyni akademicka (IEiAK UŁ, Artes Liberales UW, Wydział Zarządzania UŁ, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Trendwatching&Future Studies AGH) i speakerka w Digital University w obszarze społecznych kontekstów nowych technologii. Specjalizuje się w obszarze społecznych implikacji sztucznej inteligencji oraz transhumanizmu. współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego. Prowadzi zajęcia dotyczące antropologii technologii i kultury cyfrowej, technointymności i współpracy człowieka z maszyną. Trzykrotna stypendystka Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, Od kilku miesięcy pracuje jako kuratorka międzynarodowej wystawy „TransWspólnoty – wektory przemian” w ramach Fotofestiwalu 2022 w Łodzi. Wraz z artystami, którzy w swojej pracy wykorzystują sztuczną inteligencję szuka korzeni wspólnotowości i poczucia przynależności zastanawiając się jak rozwój technologicznych narzędzi wpływa na więzi w kapitalistycznych strukturach – co jest utopią, a co realną możliwością w poszukiwaniu wspólnoty idealnej i jakich głosów brakuje w narracjach o naszych wspólnotach.

ks. dr hab. Adam Świeżyński

Filozof i teolog; doktor habilitowany nauk humanistycznych; profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; kierownik Katedry Filozofii Przyrody w Instytucie Filozofii UKSW; dwukrotny stypendysta Fundacji Lanckorońskich; członek Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk; redaktor naczelny czasopisma naukowego „Studia Philosophiae Christianae”; autor ponad stu publikacji naukowych z zakresu filozofii. Interesuje się filozofią przyrody; historią i filozofią nauk przyrodniczych; filozofią religii; filozofią żydowską; astrobiologią i astroteologią oraz duchowością monastyczną i pustelniczą. Ponadto pisze wiersze, publikowane m.in. w kwartalniku „Więź”. Miłośnik fotografii i górskich pieszych wędrówek.

dr Agata Kołodziejczyk

 Neurobiolożka z kosmiczną misją w duchu NewSpace, doktorat zdobyła na Uniwersytecie w Sztokholmie, współzałożycielka Analog Astronaut Training Center, pomysłodawczyni i realizatorka powstania analogowych baz do symulacji misji kosmicznych w Polsce, organizatorka 26 księżycowych i marsjańskich analogowych misji kosmicznych, mentorka 85 analogowych astronautów. Pracowała w Europejskiej Agencji Kosmicznej w Advanced Concepts Team w Holandii. Autorka licznych publikacji edukacyjnych i naukowych. Trzykrotna laureatka międzynarodowego konkursu Global Space Balloon Challenge w kategorii „Najlepszy eksperyment naukowy” i „Najlepszy projekt edukacyjny”. Uhonorowana wieloma nagrodami, m. in. Nagrodą Rojszczaka przyznaną przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, tutyłem Ambasadora Kongresów Polskich przyznanych przez Polską Organizację Turystyczną czy Złotym Medalem Kopernikańskim przyznanym przez Akademię Humanistyczną imienia Aleksandra Gieysztora. Członkini grup doradczych organizacji takich jak International Astronautical Federation, Valles Marineris – International Space Agency, European Geosciences Union, Astronomia Nova, Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne, Polskie Towarzystwo Rakietowe.

dr hab. Alicja Duzel-Bilińska i dr hab. Grzegorz Biliński

Nieformalna grupa artystyczna. Artyści sztuk wizualnych, scenografowie, architekci, profesorowie krakowskiej ASP. Główne zainteresowania i twórczość lokują na pograniczu dyskursu i działań artystycznych odnoszących się do przestrzeni hybrydycznej. Obszarem ich aktywności są nowe media plus przestrzeń, architektura, urbanistyka, również jako instalacja artystyczna, scenografia, wystawiennictwo.

Swoje prace prezentowali w kraju i za granicą (Stany Zjednoczone – Uniwersytet Harvarda Cambridge Massachusetts, Salzburg – Międzynarodowy Festiwal Muzyki Operowej, a także Holandia, Niemcy, Włochy, Chorwacja, Rumunia). Autorzy i moderatorzy 60 audycji radiowych pt #SZTUKANAUKA związanych z tematyką konsilencji wiedzy, w których uczestniczyli zarówno artyści jak i naukowcy, a także debat dotyczących uwspólniania się metodologii sztuki i nauki. Członkowie trasnsdyscyplinarnego zespołu badawczego, który odnalazł i reaktywował wybitne dzieło sztuki robotycznej lat 60. SENSTER autorstwa E. Ihnatowicza. Alicja jest członkiem Rady Programowej Instytutu Somaesthetics And The Arts Center, którego partnerem jest Richard Shusterman.

Bartosz Łysakowski

Popularyzator fantastyki związany ze śląskim i wielkopolskim fandomem. Na swoim koncie ma organizację takich imprez jak trzydziestolecie Polconu czy Pyrkon. Prywatnie fizyk wysokich energii, analityk. Praktykę odbywał w CERN. Na tym polu również posiada osiągnięcia popularyzatorskie, takie jak przewodniczenie Naukowemu Kołu Fizyki UŚ, czy prowadzenie licznych wykładów dla instytucji kultury i nauki. Od lat uczestniczy w realizowanym przez CERN eksperymencie NA61/SHINE, zajmując się badaniem plazmy kwarkowo-gluonowej i oddziaływaniem neutrin. Współzałożyciel oraz członek Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej.

Basia Nasiorowska

Businesswoman, Ewangelista i Entuzjasta Innowacyjnych Technologii. Mentor, Start-up Developer. Obecnie koncentruje się na mentoringu i coachingu biznesowym przedsiębiorców na świecie. W 2001 roku jej firma wprowadziła biometryczny system rozpoznawania twarzy (Biometric Facial Recognition) do największej kopalni złota Afryki Południowej. Obecnie skupia się na innowacyjnych technologiach, takich jak: Sztuczna Inteligencja (AI), Blockchain, Wirtualna Rzeczywistość (VR), Rozszerzona Rzeczywistość (AR) oraz Cyber Security. Jako ceniony przedsiębiorca technologiczny jest częstym prelegentem podczas wydarzeń branżowych. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliła się między innymi w Afryce Południowej, na Bliskim Wschodzie, w USA, w Londynie i w Polsce.

Jest członkiem-założycielem kilku komitetów, stowarzyszeń i organizacji standaryzujących, takich jak Telecommunications Skills Development Forum (TSDF – dwukrotnie została wybrana na przewodniczącą), SABS SC71Q Information Technology – Biometrics, South African Standards Working Group on Biometrics, który jest reprezentowany w ISO / IEC i ATM Industry Association (dla sektora bankowego). W 2013 r. została wyróżniona za swoją pracę w zakresie promowania technologii biometrycznych poprzez przyznanie nagrody ID Outstanding Achievement Award na Międzynarodowym Kongresie ID World 2013 we Frankfurcie w Niemczech. W 2010 roku została zaproszona do udziału w Wizycie Państwowej Prezydenta Jacoba Zumy w Chińskiej Republice Ludowej, a w 2015 roku uczestniczyła w prezydenckiej wizycie w Arabii Saudyjskiej.

dr hab. Edyta Rudolf

Pracownik Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz członkini Jury Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego. Jej naukowe, popularyzatorskie i krytyczne zainteresowania skierowane są przede wszystkim na literaturę, w tym literaturę fantastyczną, kulturę, w tym kulturę popularną oraz historię medycyny. Aktualnie jej głównym przedmiotem badań jest zakres transferowania elementów rzeczywistości do literatury popularnej. Członek Śląskiego Klubu Fantastyki, Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego oraz Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych.

Ewelina Zambrzycka-Kościelnicka

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarka i redaktorka zajmująca się przede wszystkim tematyką popularnonaukową. Związana m.in. z National Geographic, Focusem oraz magazynem reporterskim Weekend.Gazeta.pl. Współautorka dwóch książek: „Człowiek istota kosmiczna” oraz bestselerowej pozycji „Kosmiczne wyzwania. Jak budować statki kosmiczne, dogonić rakietę i rozwiązywać galaktyczne problemy” napisanej wraz z inżynierem NASA Arturem B. Chmielewskim. Rzeczniczka Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Trekki z wyboru i z zamiłowania.

Jacek Wyszyński

Założyciel i Prezes Zarządu Pyramid Games S.A., od 2012 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie gier komputerowych. Od 10 lat nieprzerwanie tworzy i utrzymuje stanowiska pracy inwestując w młode talenty tworzące gry na terenie Lublina. Programista, specjalista IT, wieloletnie doświadczanie w programowaniu i zarządzaniu zespołami, znajomość wielu języków programowania. Obronił pracę magisterską pt. „Sztuczna inteligencja w komputerowych grach strategicznych czasu rzeczywistego”. Współzałożyciel MakerSpace Lublin. Zafascynowany nauką, science-fiction i eksploracją kosmosu. Od 2017 roku pracujący nad grą komputerową z gatunku „open world, survival, sandbox”: Occupy Mars: The Game. Jego hobby, poza programowaniem gier to eksperymenty z elektroniką, budową własnych drukarek 3D, paneli fotowoltaicznych, a także lotnictwo, w szczególności szybowcowe.

dr hab. Jakub Gomułka

Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Z wykształcenia filozof. Zajmuje myślą Ludwiga Wittgensteina i Stanisława Lema. W szczególności interesuje go zagadnienie relacji między kulturą a technologią, a także problem umysłu, zwłaszcza w kontekście badań nad sztuczną inteligencją. Jego ostatnia książka nosi tytuł Rachunek: filozofia nauk formalnych i jej związek z koncepcją podmiotu we wczesnym i średnim okresie twórczości Ludwiga Wittgensteina (Kraków 2016). W 2021 roku ukaże się I tom współtworzonej przez niego antologii Filozoficzny Lem. Jest autorem bądź współautorem szeregu artykułów poświęconych różnym aspektom myśli Lema, w tym: Ponowoczesność jako kryzys. Filozofia kultury Stanisława Lema (2016), Człowiek jako wytwór siebie samego. Lem, transhumanizm i dwie koncepcje autentyczności (2018). Od pięciu lat organizuje cykl konferencji „Filozofia w twórczości Stanisława Lema”.

dr Katarzyna Rycerz

Adiunkt w Instytucie Informatyki AGH. W swoich badaniach zajmuje się między innymi obliczeniami rozproszonymi, rozwojem środowisk dla symulacji wieloskalowych oraz metodami i narzędziami informatycznymi wspierającymi aplikacje naukowe. Brała udział w projektach ICT UE: CrossGrid (członek zespołu architektury projektu), CoreGRID i MAPPER (lider pakietu roboczego). Obecnie interesuj się obliczeniami kwantowymi, w szczególności rozwiązywaniem problemów związanych z obliczeniami o wysokiej wydajności (ang. HPC) i chmurą przy użyciu istniejących komputerów kwantowych. Interesuje się również grami kwantowymi.

Krzysztof Biliński

Założyciel i właściciel Wydawnictwa IX publikującego w głównej mierze szeroko rozumianą literaturę fantastyki, grozy i weird fiction. Wyszukuje na przestrzeni wieków utwory ważne acz zapomniane, dzięki czemu jest łącznikiem pokoleń, starając się jednocześnie wyłowić najciekawsze opowieści współczesnych autorów. Prywatnie miłośnik metalu, czasami zajmujący się renowacją starych nagrań. Współpracuje ściśle z Polską Fundacją Fantastyki Naukowej. Gość i uczestnik konwentów i festiwali takich jak Polcon, Copernicon, Kfason, SkierCon, Pyrkon, Dni Fantastyki, Falkon, Kapitularz, Imladris, Targi Książki w Krakowie i wielu innych.

dr Krzysztof Księski

Założyciel Lubelskiego Stowarzyszenia Fantastyki „Cytadela Syriusza” i jego prezes w latach 2000–2016 oraz 2017–2021. Prezes stowarzyszenia Federacja Fantastyki Feniks od 2021 roku. W latach 2000–2015 i 2019 koordynator siedemnastu edycji Festiwalu Fantastyki Falkon. Koordynator wielu konwentów fantastycznych, w tym Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki Polcon 2006 i 2017. Organizator kilkuset wydarzeń o tematyce fantastycznej: spotkań autorskich, prelekcji, konkursów, wystaw, turniejów i paneli dyskusyjnych. Członek Rady Programowej Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej.

Doktor nauk prawnych oraz magister kulturoznawstwa. Zawodowo związany ze środowiskiem uniwersyteckim; pracował jako wykładowca akademicki na uczelniach w Lublinie, Warszawie, Sandomierzu i Radomiu, publikując liczne tekstu naukowe i prowadząc zajęcia ze studentami. Jest realizatorem projektów pozarządowych, głównie kulturalnych i edukacyjnych. Autor kilkuset recenzji, wywiadów i innych tekstów poświęconych szeroko pojętej fantastyce. Jeden z założycieli pierwszego w Lublinie niepublicznego domu kultury – Domu Kultury Narnia, jak również Niepublicznej Biblioteki Fantastycznej im. Stanisława Lema.

dr hab. Leszek M. Sokołowski

Jest fizykiem teoretykiem pracującym w Obserwatorium Astronomicznym UJ, przez ponad 20 lat był kierownikiem Zakładu Astrofizyki Relatywistycznej i Kosmologii. Zajmuje się podstawami fizyki grawitacji, czyli rozmaitymi teoriami oddziaływań grawitacyjnych oraz kosmologią Wczesnego wszechświata. Oba te kierunki badań wiodą do rozważań filozoficznych o poznawczych podstawach fizyki. W kosmologii pojawia się pytanie na ile ta nauka jest empirycznie sprawdzalną fizyką Wszechświata. Pytanie to dotyczy dwu kwestii: po pierwsze, czy jest w ogóle sens rozważać modne obecnie pojęcie „wieloświata”, a po drugie, czy teorie fizyki opisujące najwcześniejsze ery Wszechświata będą kiedykolwiek mogły być sprawdzone eksperymentalnie. W tle tego wszystkiego jest fundamentalna teza o matematyczności przyrody, której faktycznie nie rozumiemy: Świat jest matematyczny, ale dlaczego?

dr Łukasz Kucharczyk

Autor monografii pt. „Granice ciała. Somapoetyka w twórczości Stanisława Lema” i kilkudziesięciu artykułów poświęconych polskiej literaturze współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem literatury SF i Fantasy. Adiunkt w Katedrze Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW. W 2022 roku zadebiutował jako pisarz zbiorem opowiadań fantasy pt. „Granty i smoki”. Jego opowiadanie „Ostatni płatek” zostało opublikowanie w antologii „24.04.2022”, powstałej w celu pomocy dla Ukrainy.

Maciej Cyryl Gniady /// Virtual Pierogi

Urodzony w 1988 w Krakowie. Absolwent Krakowskiego Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych, laureat Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016) oraz Diamentowego Grantu (2017). Członek kolektywu DAS zainicjowanego przez Krzysztofa Garbaczewskiego, realizował prace w VR wystawiane między innymi w Wooster Group Performing Garage w Nowym Yorku, Teatrze Rozmaitości, Teatrze Nowym i Teatrze Powszechnym w Warszawie, CSW Ujazdowskim w Warszawie, Linzu, Teatrze Podziemnym we Wrocławiu oraz Centrum Manggha, Bunkrze Sztuki i Kopcu Kościuszki w ramach festiwalu Genius Loci, ArsTechne oraz Audio Art.

Artysta intermedialny zajmujący się nurtem sztuki-nauki (art-science), wykorzystuje w swoich działaniach przestrzenie wirtualne, techniki proceduralnej animacji 3d i 2d, databending, czujniki ruchu i syntezatory dźwięku. W swoich pracach eksploruje pojęcie haptycznej komunikacji, cybernetycznych społeczności, poszerzonej świadomości i rzeczywistości hybrydowej sięgając do transhumanizmu i poezji cybernetycznej, entuzjasta technologii open source. Jeden z założycieli i pomysłodawców Instytutu XR.

dr Marcin Kowalczyk

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autor monografii Tyrmand karnawałowy oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych traktujących o kulturze współczesnej. Działalność badawczą uzupełniają zainteresowania twórcze. Na prozatorski dorobek autora składają się dwie powieści science fiction: Drugie spojrzenie na planetę Ksi (2014) oraz Pętle pamięci (2017). Jego teksty ukazywały się również w czasopismach literackich, a także trafiły do kilku antologii opowiadań. Członek Rady Programowej Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej.

dr Marek Stęślicki

Heliofizyk, stopień doktora nauk fizycznych uzyskał w 2008 roku w Instytucie Astronomicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie pracował jako adiunkt do roku 2012. W latach 2011 – 2012 pracował w High Altitude Observatory National Center of Atmospheric Research w Boulder, Kolorado. Od 2012 roku pracuje jako specjalista w Zakładzie Fizyki Słońca Centrum Badań Kosmicznych PAN. Jest członkiem międzynarodowych zespołów naukowych dla instrumentu STIX na pokładzie Solar Orbitera oraz instrumentu ASPIICS na misji Proba-3. Bierze udział w projektowaniu nowego rentgenowskiego spektrometru obrazującego proponowanego w ostatnim konkursie ESA na misję klasy M.

Mateusz Łukasiak

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, skupiający się przede wszystkim na tematyce transhumanizmu, nowych technologii w służbie medycyny i zdrowia publicznego oraz interakcjach człowiek-maszyna. Fascynat idei transhumanizmu a w szczególności tematyki longevity, wolności morfologicznej oraz neuroenhancementu. Od 2018 r. prezes Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego. Organizator i prelegent konferencji naukowych oraz popularyzatorskich. Członek rady nadzorczej Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej.

Michał Kłodawski

Radca prawny z Bielska-Białej. Pisze o światach, które mogą istnieć, choć nikt ich jeszcze nie odkrył (hard science fiction). Opowiadaniem „Mistrz Marionetek” wygrał pierwszą edycję konkursu Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej na utwór oparty na fundamencie obowiązujących praw, teorii lub prognoz naukowych. Nakładem wydawnictwa Powergraph ukaże się wkrótce jego debiutancka powieść „Bóg Zero Jeden” opowiadająca o konfrontacji międzygwiezdnej misji naukowej z istotą podającą się za stwórcę i władcę człowieka.

Mirosław Usidus

Dziennikarz, menedżer i kreator licznych projektów internetowych, w tym m. in. współtwórca „Rzeczpospolitej” Online, portalu TVP, nowatorskiego serwisu fact checkingowego #FakeHunter i wielu innych internetowych dzieł. Obecnie m. in. redaktor naczelny miesięcznika m.technik („Młody Technik”), publicysta specjalizujący się w tematyce nowych mediów i internetu na portalu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, uczestnik prac nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji w projektach internetowych i w edukacji. Pracował z najważniejszymi mediami, „Rzeczpospolitą”, Radiem BBC, „Newsweekiem”, Telewizją Polską, miesięcznikiem „Press”, TOK FM i z wieloma innymi. Jako przedsiębiorca i szkoleniowiec specjalizuje się w tematyce związanej z internetem, nowymi mediami, social-mediami, e-PR-em, content marketingiem, promocją i komunikacją w serwisach społecznościowych. Członek Rady Programowej Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej.

Patrycja Maksylewicz

Artystka wizualna, której prace mają charakter intermedialny, skupiający się na relacjach interaktywnych, w szczególności pomiędzy człowiekiem, a maszyną/robotem. Jest zainteresowana związkami pomiędzy różnymi mediami i wykorzystaniem ich w przestrzeni realnej oraz wirtualnej, także w działaniach typu site-specific. Brała udział w wystawach, warsztatach i konferencjach w kraju i za granicą. Laureatka konkursu Krakowski Salon Sztuki 2018 w kategorii „Działanie Roku”. Doktorantka i absolwentka Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, gdzie obecnie pełni funkcję wykładowcy. Poza działalnością dydaktyczną i artystyczną zajmuje funkcje organizacyjne i promujące działania Fundacji Rozwoju Sztuki Intermediów.

dr Paweł Fortuna

Psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL, wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego(MBA) i Uniwersytecie SWPS (pozytywna organizacja). Prowadzi badania na styku psychologii i kognitywistyki, rozwija autorską koncepcję cyberpsychologii pozytywnej. Publikuje m.in. w Current Psychology, Postdigital Science and Education, Journal of Consumer Behaviour. Autor i współautor kilkunastu książek, w tym współredaktor podręcznika akademickiego „Psychologia biznesu”. Trzykrotny laureat Nagrody Teofrasta za najlepszą książkę psychologiczną oraz czterokrotny laureat nagrody Książka dla Trenera Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Jego ostatnia książka: „Optimum. Idea pozytywnej cyberpsychologii” (2021, Wydawnictwo Naukowe PWN) została wyróżniona główną nagrodą w konkursie „POZYTYW 2022” Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej. Członek ZAiKS, autor tekstów i kompozytor (największy hit: „Dziewczyna szamana”, 5 Fryderyków). Inicjator wielu akcji społecznych, w tym konferencji Ludzka twarz biznesu i Konferencji Aktualności Psychologicznych – Aktualia.

Paweł Majka

Urodził się 2 czerwca 1972 roku w Krakowie. W 1987 roku zajął trzecie miejsce w Konkursie Literackim Złota Ostroga, organizowanym przez pismo młodzieżowe Świat Młodych. Do pisania wrócił dopiero w roku 2006, opowiadaniem w wydanej przez Fabrykę Słów antologii „TempusFugit”.

Kolejne opowiadania i teksty publikował w czasopismach: Nowa Fantastyka, Science Fiction, Fantasy i Horror, Fantasy & Science Fiction” (Edycja Polska), Czas Fantastyki; w antologiach: „Kanon barbarzyńców”, „Nie pytaj o Polskę”, „Nowe idzie”, „Science Fiction”, „Rok po końcu świata”, „Przedmurze”, „Geniusze Fantastyki”, „Fantazmaty”, „Wolsung Antologia” a także w internetowych magazynach: Fahrenheit, Esensja i CreatioFantastica.

W 2014 roku ukazała się jego pierwsza powieść, „Pokój Światów” (GeniusCreations). Od tamtego czasu wydał jedenaście powieści, w tym jedną wspólnie z Michałem Cetnarowskim a dwie z Radkiem Rusakiem.

dr Piotr W. Cholewa

Tłumacz literatury fantastycznej. Z wykształcenia jest matematykiem i do 2000 roku pracował na macierzystym Uniwersytecie Śląskim. Od 1981 roku należy do Śląskiego Klubu Fantastyki, w którym nadal aktywnie działa. Jego pierwsze tłumaczenia (poza fanzinami) to opowiadania Johna Wyndhama i Roberta E. Howarda, oraz powieści: Karabiny Avalonu Rogera Zelazny’ego oraz Dziwny John Olafa Stapledona. Przetłumaczył m.in. cykl o świecie Dysku Terry’ego Pratchetta, cykl Amber Rogera Zelazny’ego, cykl o Enderze Orsona Scotta Carda czy trylogię Ciągu Williama Gibsona. Jest również wielbicielem (i tłumaczem) przygód Calvina i Hobbesa (autorstwa Billa Wattersona) i kota Garfielda (Jima Davisa).

Przemysław Mieszko Rudź

Polski kompozytor i wykonawca muzyki elektronicznej, inżynier dźwięku i producent muzyczny, popularyzator astronomii, autor książek i przewodników. W swojej twórczości artystycznej nawiązuje do dokonań słynnej szkoły berlińskiej (m.in. Tangerine Dream, Klaus Schulze i wielu innych), wzbogacając ją elementami harmonii rocka progresywnego. Popularyzację astronomii realizuje poprzez działalność wydawniczo-literacką, wykłady i prelekcje[3], pokazy nieba oraz uczestnictwo w zlotach astronomicznych na terenie całego kraju.

Ukończył studia na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Z wykształcenia jest geografem klimatologiem. Jest członkiem Stowarzyszenia Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych. Od 2021 roku jest członkiem rad programowych Polskiego Radia Olsztyn i TVP Olsztyn, a od 2022 roku współprowadzi cotygodniową audycję popularnonaukową „Pomorze – Nauka – Świat”, nadawaną na antenie Polskiego Radia Gdańsk.

Rafał Kosik

Pisarz, publicysta, scenarzysta i wydawca. Opublikował dwadzieścia siedem książek: science fiction dla dorosłych (m.in. powieści Mars, Vertical, Kameleon i Różaniec), serię „Felix, Net i Nika” dla młodzieży, której sprzedano już ponad milion czterysta tysięcy egzemplarzy, oraz serię dla dzieci „Amelia i Kuba”. Napisane przez niego powieści zdobyły liczne nagrody m.in. Nagrodę Literacką im. Jerzego Żuławskiego, Nagrodę im. Janusza A. Zajdla, nagrodę Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY oraz Nagrodę Małego Donga. Jego książki były tłumaczone na niemiecki, czeski, węgierski, litewski, rosyjski i ukraiński. Zainteresowania: literatura, nowe technologie, socjologia, kuchnia i motoryzacja.

dr Sebastian Szymański

Adiunkt na Wydziale „ArtesLiberales” UW, kierownik Centrum Badania Ryzyka Systemowe na Uniwersytecie Warszawskim (www.cbrs.uw.edu.pl), filozof specjalizujący się w etyce i etyce praktycznej, jego zainteresowania badawcze dotyczą sprawiedliwości oraz problemów etycznych związanych z nowymi technologiami, w szczególności robotyzacją i sztuczną inteligencją oraz etyki ryzyka; członek Rady ds. Cyfryzacji przy ministrze cyfryzacji w kadencji 2019–2021; członek Zarządu Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej. Prowadzi autorskie kursy z zakresu roboetyki oraz etyki nowych technologii.

dr Szymon Charzyński

Od 2014 roku jest adiunktem w Katedrze Metod Matematycznych Fizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej pracował w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, na Uniwersytecie w Lipsku oraz na UKSW. Doktorat z chromodynamiki kwantowej na sieci (obroniony w 2008 roku) przygotował w CFT PAN pod opieką prof. Jerzego Kijowskiego. Specjalizuje się w fizyce matematycznej. Obecnie zajmuje się teorią fal grawitacyjnych niosących orbitalny moment pędu. Poza wykładaniem i pracą naukową zajmuje się popularyzacją nauki. Jest redaktorem naczelnym wydawanego przez UW popularnonaukowego miesięcznika Delta. W ramach współpracy z Fundacją Edukacja dla Przyszłości nagrywa filmy z matematyki dla portalu Khan Academy. Lubi aktywność fizyczną, regularnie jeździ rowerem i od ponad 20 lat trenuje aikido. Jest wielkim fanem twórczości Stanisława Lema.

Szymon Kloska

Krytyk i aktywista literacki. O książkach opowiada w radio i telewizji, czasami pisuje w prasie drukowanej i innej. Prowadził liczne programy telewizyjne i audycje o literaturze, m.in.: „WOK – Wszystko o Kulturze”, „Książki na Lato”, „Myślnik” i „Tygodnik Kulturalny”. Obecnie wchodzi w skład redakcji „Nowego Tygodnika Kulturalnego.”. Od przeszło dekady współprowadzi audycję „Piątka z literatury” w RMF Classic. Wieloletni pracownik Instytut Książki, od stycznia 2017 roku związany z KBF i z programem Kraków Miasto Literatury UNESCO w ramach, którego pełni funkcje kuratora programu Lem 2021. Współtwórca Festiwalu Literatury dla Dzieci. Rzecznik Nagrody Literackiej Gdynia i kurator Festiwalu Miasto Słowa, który towarzyszy nagrodzie. Od wielu lat prowadzi w Krakowie Dyskusyjne Kluby Czytelnicze – Reportaż. Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim.

dr Tomasz Barciński

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka. W latach 2008-2016 adiunkt na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Związany z Centrum Badań Kosmicznych PAN od 2011 roku. Od 2017 roku kierownik Laboratorium Mechatroniki i Robotyki Satelitarnej. Specjalizuje się w teorii sterowania oraz w mechatronice. Kieruje zespołami inżyniersko – naukowymi pracującymi nad najważniejszymi misjami kosmicznymi z udziałem Polski, np. budowie europejskiego kosmicznego teleskopu rentgenowskiego ATHENA, najbardziej brawurowej misji Europejskiej Agencji Kosmicznej od czasu Rosetty, mającej przechwycić kometę spoza Układu Słonecznego, czyli Comet Interceptor. Pracuje też przy projekcie kosmicznej śmieciarki – ESA ClearSpace ADRIOS. Z ramienia CBK PAN pracuje przy budowie polskiego satelity obserwacyjnego Eagle Eye. Autor szeregu publikacji naukowych w dziedzinie robotyki kosmicznej oraz układów sterowania satelitami.

dr inż. Tomasz Zawistowski

Koordynator projektów z doświadczeniem w prowadzeniu lotnych projektów satelitarnych. Doświadczenie zdobywał w Hughes STX, Lanham, MD, USA, a następnie w NASA GSFC, Greenbelt, MD, USA, gdzie pracował jako „instrument manager” na trzech misjach kosmicznych: CRAF oraz ISTP Wind i Polar. Kierownik projektu budowy pierwszego polskiego satelity naukowego BRITE-PL, w ramach którego zbudowano I umieszczono na orbicie dwa satelity BRITE-PL1 „Lem” oraz BRITE-PL2 „Heweliusz”.

Prowadził projekt budowy zasilacza kamery stereoskopowej CASSIS na misje ExoMars, która sfotografowała powierzchnię Czerwonej Planety. Od września 2017 r. kierował projektem NCBiR, POIR.01.01.01-00-0024/17-00, “Projekt RENESANS, platforma satelitarna w nowym standardzie HyperCube”. Od kwietnia 2020 r. prowadzi projekt NCBiR: (POIR.01.01.01-00-0820/19): System mikrosatelitarny Eagle-Eye mający na celu umieszczenie na orbicie obserwacyjnego satelity Ziemi; satelita dostarczy zdjęcia z rozdzielczością 1 m. W swej praktyce zawodowej prowadził projekty budowy detektorów cząstek elementarnych, projekty usprawniające pracę silników lotniczych, specjalizował się w przygotowywaniu inżynierskich symulacji komputerowych.

Wojciech Gunia

Pisarz i tłumacz. Absolwent Wydziału Polonistyki UJ, debiutował w 2014 r. zbiorem opowiadań Powrót, który był jednocześnie pierwszym polskim powojennym, w pełni autorskim zbiorem tekstów w gatunku weird fiction.  W 2016 r. ukazała się jego druga książka, a jednocześnie pierwsza powieść, Nie ma wędrowca, uhonorowana Nagrodą im. Stefana Grabińskiego za rok 2016 dla najlepszego polskiego horroru. Kolejne książki, Miasto i rzeka (2018) i Dom wszystkich snów (2020) umocniły renomę pisarza jako jednego z najoryginalniejszych współczesnych twórców literackiego horroru w Polsce. W 2021 do rąk czytelników trafiła kolejna książka, łącząca prozę poetycką i album fotograficzny, Złe wszechświaty. Za swoich literackich mistrzów uważa Thomasa Ligottiego, Brunona Schulza i Stanisława Lema, od którego uczył się myślenia o fantastyce i jej roli w literaturze.

Zbigniew Brzeziński

Od 2008 roku z przyczyn zawodowych zajmuje się zawodami, stanowiskami, kompetencjami i rynkiem pracy przyszłości, ostatnio jako lider grupy rynek pracy Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej. Przyszłość interesuje go również jako autora opowiadań fantastycznych. Publikuje na portalu Fantastyka.PL, drukiem wydał zbiory „Drolerie” (2019 r.) i „Świadomość wieczności” (2021 r.). Fabuły jego autorstwa ukazały się m.in. w „Świętokrzyskim Kwartalniku Literackim” i Kieleckim Magazynie Kulturalnym „Projektor”, którego jest współpracownikiem. Stały prelegent podczas Kieleckich Prezentacji Komiksowych, występował też na konwencie Sabat Fiction Fest. Członek The Tolkien Society i inicjator Dnia Czytania Tolkiena w Kielcach oraz na Fantastyka.PL. Autor ponad dwustu artykułów (w tym naukowych), felietonów i recenzji. Jeden z bohaterów filmu dokumentalnego „Blogersi” (reż. Jarosław Rybus, 2011 r.) poświęconego polskiej blogosferze. Pierwszy podcast (Radioblog.PL) założył 12 lat temu. Obecnie prowadzi Chwilę dobrej roboty (112 odcinków). Pierwszy raz z wizją przyszłości zetknął się oglądając serial „Kosmos 1999” na czarnobiałym telewizorze Fiord.