Program

BLOK NAUKI | BLOK KULTURY

SOBOTA, 09.09.2023 | Klaster CYBERNETYKI

10:00 – 10:45 | Wykład | Jest pięknie? ChatGPT, (nie)wiedza i doświadczenie estetyczne

Prelegent: dr Paweł Fortuna

Wystąpienie dotyczyć będzie niezamierzonych efektów ubocznych adopcji technologii, w tym agentów sterowanych sztuczną inteligencją. Wyjaśniony zostanie psychologiczny mechanizm pozwalający przewidywać, że jednym ze skutków inwestowania w pamięć zewnętrzną będzie zmniejszenie szansy doświadczania… podziwu dla piękna. Czy to ważne? To już zależy od jakości dobrostanu, który chcemy świadomie projektować i urzeczywistniać. Podziw dla piękna nie jest jedynie zachwytem nad tworami natury i sztuki, czy zachowaniami moralnymi. Badania realizowane w obszarze neuroestetyki są źródłem wielu odkryć dotyczących doświadczania piękna idei. Od aktywizacji i siły tego wymiaru podziwu dla piękna zależy w jakim stopniu Kongres Futurologiczny będzie doświadczeniem urzekającym,poruszającym, a nawet wzniosłym.

11:00 – 11:45 | WykładWzmacnianie inteligencji zbiorowej

Prelegent: Marcin Woźniak
Organizator: Optimum Pareto

Wiele gatunków zwierząt wykazuje imponujące zdolności do przetwarzania informacji i przetrwania w różnych środowiskach. Jednak w porównaniu do nich, człowiek wyróżnia się w swojej zdolności systematycznego badania otoczenia przez naukę, wytwarzania struktur społecznych, za pomocą, których jednostki ze sobą współpracują, a także zwiększania swojego potencjału przez technologię. Jedna z tych technologii, która w ostatnim czasie doświadcza szybkiego rozwoju jest sztuczna inteligencja. Poprzez pryzmat cybernetyki popatrzymy na systemy decyzyjne wykorzystywane przez cywilizację od ustrojów państwowych, przez osiąganie konsensusu grupowego i interakcji inteligencji zbiorowej, indywidualnej oraz sztucznej. Zaprezentowane zostaną także narzędzia służące do podnoszenia inteligencji zbiorowej. W szczególności podejmowanie decyzji przy użyciu komputerowo wspomaganej argumentacji.

12:00 – 12:45 | PanelEdukacja w dobie sztucznej inteligencji

Uczestnicy: dr Paweł Fortuna, dr Konrad Maj, dr Artur Modliński, dr Ada Florentyna Pawlak, dr Jarosław Marek Spychała
Organizator: Polskie Stowarzyszenie Transhumanistyczne

Sztuczna inteligencja dynamicznie wkroczyła w życie młodych ludzi zmieniając obraz rzeczywistości w każdym obszarze – od spędzania wolnego czasu, aż po szanse na rynku pracy i relacje z ludźmi. O tym czy Akademia w dobie sztucznej inteligencji będzie konsumentem i naśladowcą innowacji, czy proaktywnym graczem zdecyduje nie tylko unijna legislacja lecz również dydaktycy rozwijający kompetencje i wyobraźnię młodzieży wchodzącej na rynek pracy. Fantastyka naukowa jest narzędziem poznania współczesnego świata i może służyć jako punkt wyjścia do dyskusji na temat edukacji przyszłości. O scenariuszach w świecie edukacji rozmawiać będą wykładowcy akademiccy specjalizujący się w społecznych kontekstach technologii.

13:00 – 13:45 | Wykład | Zaawansowane narzędzia edukacyjne w zmieniającym się świecie: Wykorzystanie gier w procesie nauczania

Prelegent: Wojciech Janek
Organizator: Centrum GovTech

W dynamicznie rozwijającym się świecie zaawansowane narzędzia edukacyjne stanowią kluczowy element zmian tradycyjnego procesu nauczania. Dzięki nowoczesnym technologiom umożliwiającym tworzenie interaktywnych środowisk, które znacznie mocniej angażują uczniów, sposób przyswajania wiedzy nabiera nowej jakości. Gry edukacyjne, wykorzystujące interakcję oraz elementy motywacyjne, mają potencjał do zwiększenia zaangażowania uczniów w procesie nauki. Interaktywna natura doświadczenia, konieczność współpracy, krytycznego myślenia i elementy motywacyjne związane z nagrodami czy awansami sprawiają, że gry w edukacji stają się pomocnym narzędziem inspirującym do rozmów z młodymi ludźmi o uczuciach, wojnach, ich historii i naturze, a także etyce, psychologii, cenie godności człowieka, czy jego zachowaniu w obliczu sytuacji bezpośrednio zagrażających życiu.

SOBOTA, 09.09.2023 | Klaster FIZYKI I ASTRONOMII

14:00 – 14:45 | WykładAnalogi Habitatów Kosmicznych – zalążek naszego przyszłego życia poza Ziemią

Prelegent: dr Leszek Orzechowski
Organizator: Space is More

Wykład skupi się na badaniach prowadzonych w analogowych habitatach na Ziemi, które częściowo symulują warunki przyszłych załogowych misji kosmicznych. Ekstremalne środowiska na naszej planecie, takie jak głębiny oceaniczne, pustynie, czy sama izolacja mogą dostarczyć cennych informacji o tym, jakie wyzwania czekają nas podczas kolonizacji kosmicznych ciał. Wykorzystanie tych naturalnych „laboratoriów” na Ziemi pomaga naukowcom przygotować się do życia w kosmicznych warunkach, zrozumieć potrzeby biologiczne i technologiczne przyszłych kolonistów. Wiedza zdobyta w tych środowiskach jest nieoceniona dla projektowania przyszłych stałych placówek poza Ziemią. Wykład podkreśla znaczenie tych badań dla rozwoju technologii i strategii przetrwania w ekstremalnych warunkach kosmicznych. Jest to krok niezbędny w dążeniu do stworzenia trwałych osiedli dla ludzkości poza naszą planetą..

15:00 – 15:45 | WykładTeleskop Euclid na tropie ciemnej strony Wszechświata

Prelegent: prof. dr hab. Andrzej Drzewiński

Powszechnie jest wiadome, że to, co dostrzegamy w Kosmosie, stanowi mniej niż 5% wszystkiego, co znajduje się tam w istocie. To „coś” oddziałuje grawitacyjnie, ale już nie elektromagnetycznie, a ponieważ tym samym nie świeci, stąd mamy ciemną materię i ciemną energię. W zasadzie rolę tej pierwszej mogłyby pełnić, bliżej nieznane, egzotyczne cząstki, jednak tej drugiej przepisywane jest zachowanie całkiem sprzeczne z intuicją. Nie dość, że ma zachowywać stałą gęstość mimo zwiększania się objętości przestrzeni, to właśnie za jej przyczyną Wszechświat rozszerza się coraz bardziej, a więc ciemna energia działa przeciwnie niż zwykła materia, która hamuje ekspansję. Obecnie, kiedy w lipcu 2023 wystartowała misja EUCLID Europejskiej Agencji Kosmicznej, pojawiła się nadzieja na przełom. Kosmiczny teleskop ma stworzyć mapę miliardów galaktyk w promieniu 10 mld lat świetlnych, a tym samym prześledzić ich ewolucję i – być może – odsłonić tajemnice ciemnej strony Wszechświata.

16:00 – 16:45 | PanelProblematyka obronności w epoce lotów kosmicznych

Uczestnicy: dr hab. inż. Marek Moszyński, dr inż. Tomasz Barciński, Łukasz Wilczyński, Kamil Muzyka
Organizator: Polska Fundacja Fantastyki Naukowej

Wkroczenie nauki i techniki na nowe obszary bardzo często stanowiło moment dalszego rozwoju sztuki militarnej. Wprawdzie fundamentalne zasady prowadzenie konfliktów zbrojnych nie zmieniły się aż tak bardzo od czasów Sun Tzu, jednak dokonujący się przez stulecia postęp skutkował rewizją dotychczasowych doktryn bądź opracowaniem adekwatnych koncepcji toczenia wojny. Uczestnicy dyskusji zastanowią się, jak rozwój astronautyki wpłynie na te dziedzinę w najbliższych latach oraz nadchodzących dekadach. Podczas rozmowy poruszone zostaną tematy przewagi, jaką daje wykorzystanie przestrzeni kosmicznej oraz potencjalnego rozwoju sił zbrojnych w najbliższym otoczeniu Ziemi, a także w rejonie Księżyca czy dalszych obszarach Układu Słonecznego.

17:00 – 17:45 | SegmentRubieże astronautyki i astrobiologii. Inżynieria przyszłości

Uczestnicy: dr Agata Kołodziejczyk, Piotr Gnyś, Kamil Muzyka
Organizator: Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne

Ekspansja naszej cywilizacji poza macierzystą planetę wiąże się nie tylko z różnego rodzaju wyzwaniami naukowymi i technicznymi, którym musimy sprostać, ale stanowić będzie także ekscytującą przygodę, podczas której człowiek zapewne zechce szukać odpowiedzi na najbardziej fundamentalne pytania. Przedstawione referaty przybliżą słuchaczom zagadnienia dotyczące dalekosiężnych wizji rozwoju astronautyki, stosowania zaawansowanych technologii w kosmosie oraz poszukiwania życia pozaziemskiego.

NIEDZIELA, 10.09.2023 | Klaster ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

10:00 – 10:45 | WykładNaturalne czynniki zmian klimatu

Prelegent: Przemysław Mieszko Rudź
Organizator: Polska Agencja Kosmiczna

Zmiany klimatu to temat budzący kontrowersje, ale wszyscy zgadzają się, że jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed ludzkością. O negatywnej działalności człowieka i jego wpływie na klimat mówi się stale, podczas gdy nieproporcjonalnie mało informuje się o naturalnych czynnikach zmian klimatu i jego cyklach. Wykład przybliży zagadnienia związane z naturalnymi czynnikami klimatotwórczymi – astronomicznymi i geologicznymi, które modulowane są działalnością człowieka.

11:00 – 11:45 | WykładNowa ekologia: od technofobii do ekologii pragmatycznej

Prelegent: Adam Błażowski

Kto z nas nie ma już dość ekologów? Ich odrealnione żądania, sprzeczne cele, czasem bezmyślne kampanie powodują erozję samego terminu „ekolog” który często używany jest dziś jako obelga. Pomimo a może też dzięki tej trudnej przeszłości jesteśmy jednak świadkami pozytywnej reformacji zielonego ruchu. Porozmawiamy o wizji technopozytywnej w której przyroda może odetchnąć a ludzkość ma szanse zaspokoić swoje potrzeby. Precz z utopiami i dystopami. Czas na protopię! elegent

12:00 – 12:45 | WykładZrównoważony Rozwój czy Odżywalność? Solarpunk, czyli nasza przyszłość w nowych słowach

Prelegent: Maciej Artur Kasprzak

W ramach prelekcji spojrzymy na wzajemne oddziaływania naszego języka i percepcji oraz zastanowimy się nad wpływem, który mogą mieć na nasze zdolności wyobrażania sobie prawdziwie nowych światów. Zastanowimy się też jak możemy zacząć te ograniczenia kruszyć, a korzystając z zamierzeń, perspektywy i narzędzi ruchu solarpunk rozważymy jak bardzo związane z naszym przyszłym dobrobytem może być to w jakich słowach wymawiamy go już dziś. Zaczniemy od pytania czym różni się ścieżka odżywalna od ścieżki rozwoju zrównoważonego, kończąc na wyobrażeniu przyszłej Polski, jakiej jeszcze pod słońcem nie mieliśmy.

13:00 – 13:45 | Panel | Pax Ecologica: Harmonia postępu i przyrody w epoce technologii

Uczestnicy: dr hab. Jakub Gomułka, dr Agata Kołodziejczyk, Adam Błażowski, Maciej Artur Kasprzak, Mirosław Usidus
Organizator: Polska Fundacja Fantastyki Naukowej

Jesteśmy świadkami postępu, który dokonuje się z szybkością niespotykaną w dotychczasowych dziejach ludzkości. Nasze badania sięgają fundamentów materii oraz najdalszych krańców Wszechświata. Ujarzmiliśmy energię atomu, stworzyliśmy globalną sieć informacyjną i budujemy maszyny naśladujące procesy myślowe. Jednak jako gatunek wciąż pozostajemy częścią ziemskiej biosfery, powiązani z nią milionami lat ewolucji oraz wspólnym środowiskiem, które dzielimy z niezliczoną ilością żywych organizmów. Rozwój cywilizacji często odbywa się ich kosztem. Czy potrafimy skupić się na jasnych stronach ludzkiej natury – pasji odkrywania oraz podejmowania wyzwań, pozostając równocześnie w harmonii z przyrodą i traktując ją z szacunkiem?